Kopers- en bewonersbegeleiding is een vak apart. Ons vak.

Als ontwikkelaar, aannemer of woningbouwcorporatie wil je zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele wensen van de koper, maar je wilt ook je rendement bewaken. Probeer dan maar eens de balans te vinden tussen tijd, geld, techniek en capaciteit. Wij helpen je daarbij.

Bij nieuwbouw of renovatie van huurwoningen staan de huurders vaak voor een groot aantal keuzes. Daarnaast hebben ze vragen over de planning, de consequenties, een mogelijke tijdelijke verhuizing en het meer- en minderwerk. Daar gaat veel tijd in zitten. Wij nemen daarvoor die tijd.

Onafhankelijke kopersbegeleiding voor het totale kooptraject

Houd je je liever bezig met bouwen dan met kopers? Of mis je (tijdelijk) de capaciteit om zelf de kopers te begeleiden? Home4U loodst de koper met een onafhankelijke kopersbegeleider door het hele traject heen: van aankoop tot oplevering. We doen alles om het bouwproces voorspoedig te laten lopen en de kopers 100% tevreden te stellen. En dit doen we door duidelijk te zijn. We nemen onzekerheden bij de kopers weg door ze volledig en transparant te informeren. Maar ook naar onze opdrachtgevers zijn we helder: we maken overzichtelijke calculaties en duidelijke rapportages. Zo weten alle betrokkenen altijd waar ze aan toe zijn.d

Meer weten? Bel 0546 451 700

Home4U neemt de totale bewonersbegeleiding van je over

Home4U neemt de bewonersbegeleiding op een professionele manier van je over. Zowel de opdrachtgever als de bewoner heeft bij Home4U éen vast aanspreekpunt. Vooral voor de bewoners is dat erg prettig, want met korte lijnen zijn hun vragen snel beantwoord. Wij leggen ze in begrijpelijke taal uit wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn. Door alle bewoners goed te informeren en mee te nemen in het proces, zorgen we voor een soepel verlopend traject. En dat bespaart tijd én geld.

Optimale communicatie tussen koper en onze koperbegeleiders

Kopers kunnen gebruik maken van het digitale kopersportaal. Daarin staat alle informatie over hun woning, het project en de communicatie met hun kopersbegeleider. Het vriendelijk en volledig informeren van kopers zorgt voor een breed draagvlak en het voorkomt klachten, vertraging en extra kosten.

Meer weten? Bel 0546 451 700

Wij communiceren al voor en met