Grip op het onderhoud met een duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan

Elke VvE heeft een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) nodig om het onderhoud en de conditie van het pand te borgen en de reserveringsbijdrage van de eigenaren vast te kunnen stellen. Daarvoor is bouwkundige en installatietechnische kennis nodig. Die leveren we.

Home4U stelt een degelijk en duurzaam MJOP op voor VvE

Elke VvE heeft een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nodig, zelfs als het appartementencomplex maar uit twee woningen bestaat. In het splitsingsreglement van de VvE staat welke onderdelen van het gebouw deel uitmaken van de VvE en welke niet. Over het algemeen vallen alle gezamenlijke eigendommen onder het MJOP, zoals het dak, de gevels, de entree, het trappenhuis, de gezamenlijke installaties en een eventuele parkeergarage en een gemeenschappelijke tuin. Het opstellen van een MJOP vraagt om de nodige bouwkundige kennis. Home4U heeft die expertise in huis.

Meer weten? Bel 0546 451 700

Met een uitgekiend MJOP sta je nooit voor verrassingen

Eerst brengen we de huidige situatie in kaart met een nulmeting. Op basis daarvan maken we een rapportage, inclusief een plan van aanpak en een kostenbegroting voor de komende tien jaar. Hierin lees je welke werkzaamheden de komende jaren moeten gebeuren en wat de bijbehorende budgetten zijn voor de korte, middellange en lange termijn. Zo zijn de kosten goed te bewaken en je weet vooraf waar je aan toe bent.

Met een MJOP creëer je meerwaarde voor je gebouw

Op basis van het MJOP weet je welk onderhoud je kunt verwachten en hoeveel geld er maandelijks gereserveerd moet worden om dat te kunnen betalen. Wij bewaken met het plan de planning en het budget. Het resultaat: een goed onderhouden pand dat zijn waarde behoudt. Ook op de lange termijn. Met het MJOP borg je de kwaliteit van je pand en de veiligheid van de bewoners. Je creëert meerwaarde voor je gebouw en je voldoet aan de wettelijke verplichtingen. En die zekerheid geeft rust voor alle eigenaren.

Meer weten? Bel 0546 451 700