VvE oprichten of
laten beheren? Professionaliteit verdient zichzelf terug.

Het beheren van een wooncomplex is tijdrovend en soms erg ingewikkeld. Het ontbreekt de eigenaren vaak aan kennis op gebied van administratie, financiën, techniek en regelgeving. Bovendien lopen zakelijke en persoonlijke belangen door elkaar. Dat vraagt om een onafhankelijke expert. Wij dus.

Bij het opstarten van een vereniging van eigenaren (vve) komt er veel op je af. Je hebt te maken met de notaris, de Kamer van Koophandel, verzekeringen en een ledenadministratie. Mogelijk heb je de routine, ervaring of capaciteit niet om dit zelf te regelen. Wij hebben dat wel.

Home4U regelt alles wat er komt kijken bij het opstarten van een VvE

  • We vragen een akte van splitsing op bij de notaris en controleren die. Zo nodig werken we hem bij. We schrijven de vereniging in bij de Kamer van Koophandel.
  • We openen een bankrekening op naam van de vereniging.
  • We sluiten de benodigde verzekeringen af.
  • We richten de financiële administratie in.
  • We zetten een ledenadministratie op en stellen de vve-bijdrage vast.
  • We laten een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen.
  • En we organiseren een oprichtingsvergadering en verdelen de rollen.
  • Tijdens de vergadering beantwoorden we alle vragen van de eigenaren.

Meer weten? Bel 0546 451 700

De professionals van Home4U leveren maatwerk voor VvE-beheer

Is er al een vereniging van eigenaren (VvE), maar is het meer werk dan je dacht? Of gaat de materie je pet te boven? De professionals van Home4U nemen de taken uit handen waar je niet aan toekomt of waarvoor je de kennis en ervaring niet in huis hebt. We leveren maatwerk voor VvE-beheer, dus je maakt zelf de keuze welke werkzaamheden je aan ons wilt overdragen. We geven je hieronder een aantal opties.

Altijd op de hoogte van alle informatie. Het gemak van ons softwarepakket.

We leggen alle informatie vast in ons softwareprogramma, zodat elke betrokkene altijd over de meest recente informatie beschikt. Iedere eigenaar krijgt een eigen inlogcode. Daarmee kun je alle relevante documenten inzien, zoals de splitsingsakte, het huishoudelijke reglement, de notulen en de jaarrekening. Ook is het mogelijk om via het pakket reparatieverzoeken door te geven, facturen digitaal te accorderen of de jaarrekening te controleren.

Zo heeft elke betrokkene op elk moment inzicht in alle lopende zaken en alle relevante informatie. Daarnaast heeft het pakket een online stemtool, dat voor meer betrokkenheid en draagvlak van de leden zorgt.